HOTLINE 09 1932 1932 +84 4 39 420 909

Bộ trưởng Thăng lại trảm nhà thầu